Reiki i čakre


chakras1(Izvor: Reiki obavijesti Hrvatske Asocijacije Reikista, 1996.)

Svi koji su inicirani u Reiki, svjesni su činjenice da je Reiki mnogo više nego “samo jedna metoda” za iscjeljivanje tijela. Još od vremena dr. Usuija duhovna je komponenta Reikija uvijek imala više značenje u radu svakog učitelja Reikija. Čak i takozvani rad s čakrama nadilazi puko harmoniziranje i jačanje fizičkog tijela: kao i kod Reikija, i ovdje su tjelesno moguća djelovanja zapravo tek najmanji dio cjelokupnog procesa iscjeljivanja i rasta.

Čakra je sanskrtska riječ i znači “kotač”, čime se naglašava da je tu riječ o energetskom vrtlogu. Svaki čovjek posjeduje različita energetska tijela koja obavijaju odnosno ispunjavaju fizičko tijelo. Čakre su energetski sustavi koji ova tijela povezuju jedno s drugim, ali i s vanjskim svijetom. One unose u naše tijelo i iznose iz njega energije koje dolaze iz izvora koji nas okružuju, a u koje spadaju i kozmička odnosno univerzalna životna energija.

Postoji sedam glavnih čakri koje su smještene duž eterične kralježnice i na području glave (vidi sliku). Osim njih postoje i mnogobrojni drugi energetski centri u čovjekovu tijelu, na primjer, na rukama i stopalima ili u području slezene.
chakras2chakras4
Vitalnost fizičkog tijela, razvoj, samosvijest te razvoj duhovne svijesti ovise o tome u kolikoj su mjeri čakre sposobne za funkcioniranje te o njihovoj otvorenosti. Ako to želimo svesti na jednostavnu formulu, možemo reći: što više energije protječe našim čakrama, to smo zdraviji.

Svakoj od sedam glavnih čakri pripada osim toga po jedan osnovni princip ili tematsko područje. Tako je aktivnost svake dotične čakre odraz ili pokazatelj stupnja razvijenosti kvaliteta povezanih s tom temom kod svake pojedine osobe. Na taj način čakre odražavaju stanje svijesti. Razvoj u zrelu osobu koja je sposobna da snosi odgovornost ne samo za sebe, već za sve što postoji, može se u ovom slučaju izjednačiti s razvojem njezinih sedam čakri.

Donje čakre povezujemo s tjelesnom voljom za postojanjem (prva ili korijenska čakra), stvaralačkim razmnožavanjem postojanja (druga ili sakralna čakra) i oblikovanjem postojanja (treća ili solarna čakra). U području ove tri donje čakre razvija se ono što se naziva Ja-svijest ili Ego. Glavni razlog za još uvijek primjetnu kolektivnu dominantnost donjih triju čakri leži vjerojatno jednostavno u našem strahu od prelaska iz treće u čevrtu čakru, dakle iz solarne u srčanu čakru: naš se Ego plaši da odjednom neće biti više tako važan.

Stoga četvrta, srčana čakra ili duhovno srce igra danas središnju ulogu u daljnjem čovjekovu razvoju. Ona transformira energije donjih čakri i podiže ih na jednu novu razinu, razinu predavanja postojanju. Kako raste aktivnost srčane čakre, tako mi doživljavamo duboku promjenu: promjenu koja vodi prema ljubavi, suosjećanju, ispunjenju, povjerenju i iscjeljenju. U prve tri čakre u prvom planu stoji naš Ego. S otvaranjem duhovnog srca ta se Ego-centriranost pomiče: mi se otvaramo za ljubav i za druge. Tako nastaje novi, sveobuhvatniji način razumijevanja.
Reiki djeluje preko srčane čakre i na nju. Inicijacijom se naše duhovno srce potiče i jača. Ako za vrijeme primjene Reikija na sebi ili drugome jednostavno usmjerimo pažnju, svoj unutarnji pogled usmjerimo na naš srčani centar, možemo dodatno poticati aktiviranje srčane čakre, budući da energija stalno slijedi pravac naših misli. Nakon inicijacije u Reiki na raspolaganju nam neograničeno stoji dodatna životna energija koju uvijek možemo, bez obzira na Reiki seanse, snagom vlastite pažnje usmjeriti u svoj srčani centar. Onaj tko ovaj poklon Univerzalne Životne Energije svjesno prihvati, može mnogo brže razviti svoj srčani centar nego bi mu to bilo moguće bez Reikija.

Četvrta je čakra prijelaz, veza za duhovnim čovjekovim razvojem koja je povezana s petom, šestom i sedmom čakrom. Bez otvaranja srčane čakre nije moguća stvarna integracija gornjih čakri u naše postojanje. Razvoj srčane čakre preduvijet je za stvarnu duhovnost koja bi zatim trebala postati dugotrajnom osnovom našeg života. Tek nam snaga nastala iz ljubavi poklanja povjerenje i sposobnost da odstranimo svoj Ego te da razvijemo otvorenost i smjernost koje otvaraju vrata k finijim razinama postojanja.
Kvaliteta pete ili grlene čakre odnosi se na izražavanje postojanja. Aktiviranjem ovog centra razvijaju se sposobnosti komunikacije, kreativnost i inspiracija.

Šesta čakra, treće oko ili čeona čakra obuhvaća područje spoznavanja postojanja. Intuicija, razvoj unutrašnjih osjetila, duhovna snaga, manifestacija i imaginacija tek su neke od natuknica koje čine okvir djelovanja povezanog s razvojem čeone čakre.

Svih se šest donjih čakri kreće u području dualiteta, to znači u području naponskog polja između Yina i Yanga, pozitivnoga i negativnoga, svjetla i sjene. Taj se dualitet transcendira u sedmoj ili krunskoj čakri. To je područje čistog postojanja, jedinstva i ujedinjenja sa Svepostojećim. Otvaranje ove čakre vodi nas k univerzalnoj svijesti koju je Buddha nazvao prosvjetljenjem, a Krist povratkom kući.

Da bismo mogli napredovati na tom unutarnjem putovanju k prosvjetljenju i duhovnoj povezanosti, naš je zadatak da potičemo razvoj svih sedam čakri. Pri tome bismo uvijek trebali biti svjesni da se gornje čakre mogu trajno otvoriti tek onda kada ispunimo sve zadatke donjih čakri. Ako je naša volja za postojanjem (prva čakra) veoma slaba, otkud nam može doći poticaj za približavanje bližnjemu (četvrta čakra)? Svoj cjelokupni razvoj ne možemo pospješiti time što ćemo vježbati na primjer, samo naše treće oko.

Ovakav način mišljenja neko može kritizirati kao jednodimenzionalan, budući da bismo prema ovom modellu morali razvijati naše čakre jednu za drugom, odozdol prema gore. No, ovaj jednodimenzionalni način mišljenja prati i u potpunosti je analogan razvoju čovječanstva koje se počevši od gole brobe za preživljavnaje (prva čakra), preko izgradnje patrijarhalnih društvenih struktura (druga čakra) i razvoja visoke tehnološke civilizacije (3. čakra) sada okreće k temi sporazumijevanja i otvaranja granica (četvrta čakra).

Kod višedimenzionalnog načina mišljenja, s druge strane, shvaćamo da uvijek sve čakre moraju raditi, i to istovremeno, da bi čovjek uopće mogao preživjeti u svojoj sveobuhvatnosti. Radi se zapravo samo o tome da se utvrdi koje su čakre aktivnije od drugih i koliko je cjelokupna aktivnost čakri kako bi se na te procese moglo utjecati, pri čemu, naravno, svaka čakra utječe na sve druge čakre.

Rad na čakrama znači aktiviranje čakri. Naš se zadatak sastoji u dovođenju dodatne Univerzalne Životne Energije u čakre, s jedne strane, i u usklađivanju različitih aktivnosti čakri s druge. U okviru cjelokupnog razvoja nema smisla raditi samo na jednoj čakri kako bismo došli do određenih sposobnosti – iako i to u nekim slučajevima može biti u potpunosti prihvatljivo, i to onda kada su zbog smanjene aktivnosti, posebno donjih čakri, jako ograničene volja za životom, životna radost i sposobnost življenja.

Kada – bez obzira na tehniku – potičemo otvorenost vlastitih čakri ili pak tuđih tako da odjednom više energije počne protjecati kroz njih, s tom će energijom u svijest stići i nešto od tematskog područja svake dotične čakre, nešto što je do tada bilo skriveno. Tu bismo sebi trebali ostaviti dovoljno vremena za razradu i integraciju novih informacija. Ni u kojem slučaju ne bismo smjeli na silu pokušati otvoriti bilo koju od čakri. U svakom slučaju, dok god radimo samo s Reikijem, njegova imanentna inteligencija sama sprečava da se nešto loše dogodi.

Provodeći osnovne Reiki položaje dajemo životnu energiju svim sedam čakrama. One se na taj način aktiviraju a da se mi ne moramo o njima posebno brinuti. Budući da energija slijedi našu pažnju, možemo i sami poticati taj proces, i to tako što ćemo kod svakog odgovarajućeg po-ložaja ujedno zamišljati i kako se pojedina čakra otvara i počinje zračiti. Pri tome je od velike pomoći ako vizualiziramo boju ili pak izgovaramo mantru koja pripada pojedinoj čakri.

Promatrajući raspored pripadnosti, ne smijemo nikada zaboraviti da su čovjek, čakre i “Sve Što Jeste” nedjeljiva cjelina. Ovakav je raspored potreban samo našem razumu; naše unutarnje biće ionako poznaje te odnose. No, iako je ovaj raspored pripadnosti veoma koristan za naš rad na čakrama, ne bismo mu smjeli pridavati preveliku važnost nego se umjesto toga osloniti na to da će snaga Univerzalne Životne Energije već učiniti ono što je ispravno. Tako i ovdje vrijedi ono što i za svaki rad s Reikijem: osjećati a ne misliti, predavati se, a ne djelovati, imati povjerenja, a ne kontrolirati.

Kao što je već ranije opisano, svojih ćemo sedam glavnih čakri najlakše aktivirati i napojiti izvodeći osnovne Reiki položaje. Pri tome jednostavno položimo ruke na određeno mjesto i zamišljamo kako čakra koja pripada tom položaju, počinje svijetliti i zračiti. Pjevušenje mantre i/ili zamišlja-nje određene boje pojačavaju proces aktiviranja. Naše unutarnje držanje treba biti držanje osobe koja osluškuje i osjeća: promatramo misli i osjećaje koji će se možda javiti u nama.

Naročito pri tretiranju drugih, ali i kod samo-tretmana, često se još dodatno preporučuje međusobno usklađivanje čakri. Kod toga je snovni princip da ruke položimo na dvije čakre i na tim ih mjestima zadržimo dok se osjećaj u obje ruke ne ujednači. Koje ćemo čakre uskla-đivati i kojim ćemo redom ići, u potpunosti se ostavlja na volju našem osjećaju.
Nije nam poznato nijedno pravilo kojeg bismo se pri tome trebali obavezno pridržavati.

No, da bismo uprkos tome dobili neku vrstu orijentacije, možemo započeti s parnim usklađivanjem čakri, i to izvana prema unutra, kako bi se na kraju obje ruke položile na srčanu čakru, “čakru Reikija”.

Tokom dvadeset i jednog dana, koliko traje razdoblje unutarnjeg pročišćavanja, savjetuje se dnevno provođenje ovakvog usklađivnja čakri, a to se preporuča i kasnije, pogotovo u trenucima kada se osjećamo neujednačenima – što je znak neujednačene aktivnosti čakri.

Druga se metoda harmoniziranja čakri zasniva na učenju Barbare Ann Brennan: po toj se metodi čakre od druge do šeste otvaraju, kako prema naprijed (osjećajni centar), tako i prema natrag (voljni centar). Tako u visini svake pojedine čakre možemo položiti jednu ruku na prednju, a drugu na stražnju stranu tijela kako bismo uskladili svoj osjećajni i voljni centar.
chakras3
Ovaj kratki izlet u svijet čakri tek je prilika da naslutimo mogućnosti koje leže u povezivanju Reikija i svjesnog rada na čakrama. Pozivamo svakog učenika Reikija na kreativnost i eksperimentiranje. Možete se osloniti na to da će imanentna inteligencija Univerzalne Životne Energije i pri radu na čakrama pridonijeti našem razvoju upravo onoliko koliko je to za nas dobro. No, i pored svih dobrih namjera i sveg našeg znanja moramo uvijek znati da zapravo ne znamo gotovo ništa. Katkada je bolje jednostavno čekati i s mnogo povjerenja u pozitivnu promjenu samo primjenjivati, a ne aktivno i s određenim ciljem pred očima poku-šavati utjecati na čakre.

Izvadak iz knjige “Das Herz des Reiki”, autori:
Wolfgang Distel i Wolfgang Wellmann.
(1996.)

(VAŽNO: ukoliko kopirate sadržaj, molimo vas da navedete izvor http://www.rei.com.hr ili https://reikizagreb.wordpress.com/s obzirom da su tekstovi u vezi Reikija uzeti iz naših Reiki obavijesti, odnosno s našeg bivšeg weba i da na njih imamo pravo. Hvala.)

Disclaimer
Ovo je "mirror site" od www.rei.com.hr i to je privatna, nekomercijalna stranica koja ne djeluje ni pod kakvom organizacijom, udrugom, strankom, religijom, pravcem ili sl.

Sadržaji na stranici informativnog su karaktera, (ne zamjenjuju klasičan liječnički tretman, propisano liječenje i lijekove). Sve informacije navedene na stranici koristite isključivo na vlastitu odgovornost.

Copyright © Tatjana Luna Val
Sva prava pridržana. Autorski tekstovi i autorski grafičko-dizajnerski dijelovi stranice ne smiju se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući snimanje, kopiranje, pohranjivanje u bazu podataka bez pismenog odobrenja Tatjane Lune Val, osim ako u samom članku nije drugačije navedeno. Oni tekstovi koji nisu autorsko djelo slobodni su za podijeliti.

~Ova stranica nastala je s namjerom da se učenja i znanja o tradicionalnom Reiki Usui sustavu prirodnog iscjeljivanja približe svima onima koji se za to znanje interesiraju, da se to znanje održi izvorno čistim bez "ubacivanja" stvari i teorija koje nemaju veze s originalnim učenjem i demistifikacija same tehnike.

Blog Stats

  • 31.763 hits

Mjesečna arhiva

Kalendar postova

Ožujak 2023
P U S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Reiki grupa Zagreb

svakog drugog četvrtka od 18.30-20h
%d blogeri kao ovaj: